පිටුවේ ඉතිහාසය

22 පෙබරවාරි 2023

7 දෙසැම්බර් 2014

9 ඔක්තෝබර් 2013

15 අප්‍රේල් 2013

31 දෙසැම්බර් 2012

13 මාර්තු 2012

20 පෙබරවාරි 2012

30 දෙසැම්බර් 2011

28 අගෝස්තු 2011

23 මැයි 2010

25 අප්‍රේල් 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/තරල_ගති_විද්‍යාව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි