පිටුවේ ඉතිහාසය

21 මැයි 2019

5 පෙබරවාරි 2014

17 ජූනි 2012

30 ඔක්තෝබර් 2011

30 සැප්තැම්බර් 2011

21 ජූලි 2011

17 ජූලි 2011

23 මැයි 2011

23 මැයි 2010

27 අප්‍රේල් 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ඩොමිනිකා" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි