පිටුවේ ඉතිහාසය

31 අගෝස්තු 2023

18 ජූනි 2022

14 මාර්තු 2021

2 මාර්තු 2021

28 ජනවාරි 2021

22 ජූනි 2020

29 නොවැම්බර් 2017

20 දෙසැම්බර් 2015

7 නොවැම්බර් 2015

23 සැප්තැම්බර් 2015

12 ජූලි 2015

21 ජූනි 2015

13 ජූනි 2015

25 සැප්තැම්බර් 2014

17 සැප්තැම්බර් 2014

23 නොවැම්බර් 2013

11 මාර්තු 2013

6 මාර්තු 2013

25 පෙබරවාරි 2013

14 පෙබරවාරි 2013

20 නොවැම්බර් 2012

15 නොවැම්බර් 2012

3 අප්‍රේල් 2012

30 නොවැම්බර් 2011

22 මැයි 2011

3 අප්‍රේල් 2011

27 මාර්තු 2011

15 පෙබරවාරි 2011

11 නොවැම්බර් 2010

26 සැප්තැම්බර් 2010

23 මැයි 2010

4 මැයි 2010

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ඩී.එස්._සේනානායක" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි