පිටුවේ ඉතිහාසය

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ඩීඑන්ඒ_අළුත්වැඩියාව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි