පිටුවේ ඉතිහාසය

3 ජනවාරි 2021

30 දෙසැම්බර් 2020

11 ජූනි 2020

2 මැයි 2020

24 අගෝස්තු 2016

10 ජූනි 2016

6 අප්‍රේල් 2013

11 මාර්තු 2013

3 මාර්තු 2013

4 පෙබරවාරි 2013

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ටයිකොන්ඩෝ_සටන්_ක්‍රමය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි