පිටුවේ ඉතිහාසය

14 සැප්තැම්බර් 2022

28 මාර්තු 2021

11 අගෝස්තු 2020

30 මාර්තු 2018

28 මාර්තු 2018

26 අගෝස්තු 2013

31 ජූලි 2013

25 ජූලි 2013

23 ජූලි 2013

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ජෝර්ජ්_කුමරු" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි