පිටුවේ ඉතිහාසය

23 දෙසැම්බර් 2020

1 අගෝස්තු 2018

4 දෙසැම්බර් 2015

2 ඔක්තෝබර් 2015

11 මාර්තු 2013

4 ජූලි 2012

29 ජූනි 2012

20 මැයි 2012

9 අප්‍රේල් 2012

21 මාර්තු 2012

21 ජනවාරි 2012

20 ජනවාරි 2012

18 ජනවාරි 2012

30 නොවැම්බර් 2011

20 ඔක්තෝබර් 2011

22 සැප්තැම්බර් 2011

29 ජූනි 2011

20 මැයි 2011

15 අප්‍රේල් 2011

13 අප්‍රේල් 2011

1 ජනවාරි 2011

23 නොවැම්බර් 2010

14 නොවැම්බර් 2010

2 ඔක්තෝබර් 2010

29 සැප්තැම්බර් 2010

28 සැප්තැම්බර් 2010

7 සැප්තැම්බර් 2010

26 අගෝස්තු 2010

26 මැයි 2010

6 ජනවාරි 2010

16 දෙසැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ජෝන්_එෆ්._කෙනඩි" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි