පිටුවේ ඉතිහාසය

23 ඔක්තෝබර් 2013

11 මාර්තු 2013

3 දෙසැම්බර් 2012

23 ජූනි 2012

9 නොවැම්බර් 2011

17 සැප්තැම්බර් 2011

16 සැප්තැම්බර් 2011

19 අප්‍රේල් 2011

28 මාර්තු 2011

11 ජනවාරි 2011

9 නොවැම්බර් 2010

24 ඔක්තෝබර් 2010

22 ඔක්තෝබර් 2010

26 අගෝස්තු 2010

13 මාර්තු 2010

31 දෙසැම්බර් 2009

14 නොවැම්බර් 2009

11 නොවැම්බර් 2009

20 ඔක්තෝබර් 2009

19 ඔක්තෝබර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ජූම්ලා" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි