පිටුවේ ඉතිහාසය

5 ජනවාරි 2021

24 දෙසැම්බර් 2020

18 මාර්තු 2017

28 ජූනි 2013

11 මාර්තු 2013

19 ජනවාරි 2013

31 දෙසැම්බර් 2012

29 අගෝස්තු 2012

11 පෙබරවාරි 2012

24 නොවැම්බර් 2011

7 නොවැම්බර් 2011

26 අගෝස්තු 2011

23 ජූලි 2011

8 මාර්තු 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ජීව_ඉන්ධන" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි