පිටුවේ ඉතිහාසය

7 මැයි 2020

15 සැප්තැම්බර් 2016

16 දෙසැම්බර් 2015

15 ඔක්තෝබර් 2015

7 නොවැම්බර් 2014

29 ඔක්තෝබර් 2014

24 ජූලි 2013

23 ජූලි 2013

2 අප්‍රේල් 2013

28 පෙබරවාරි 2013

27 පෙබරවාරි 2013

27 දෙසැම්බර් 2012

27 අප්‍රේල් 2012

14 ජනවාරි 2012

27 දෙසැම්බර් 2011

2 දෙසැම්බර් 2011

11 නොවැම්බර් 2011

22 අගෝස්තු 2011

10 පෙබරවාරි 2011

2 පෙබරවාරි 2011

17 ජනවාරි 2011

6 ජනවාරි 2011

2 ජනවාරි 2011

24 නොවැම්බර් 2010

11 නොවැම්බර් 2010

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ජීවීයා" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි