පිටුවේ ඉතිහාසය

8 මාර්තු 2016

11 මාර්තු 2013

4 මාර්තු 2013

8 සැප්තැම්බර් 2012

4 ජූලි 2012

16 ජූනි 2012

13 ජූනි 2012

18 මැයි 2012

13 මාර්තු 2012

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ජීවය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි