පිටුවේ ඉතිහාසය

5 දෙසැම්බර් 2017

13 ඔක්තෝබර් 2015

3 පෙබරවාරි 2015

27 ජූනි 2013

26 ජූනි 2013

25 ජූනි 2013

11 මාර්තු 2013

4 මාර්තු 2013

11 පෙබරවාරි 2013

20 ජනවාරි 2013

5 ජනවාරි 2013

22 නොවැම්බර් 2012

15 නොවැම්බර් 2012

10 ඔක්තෝබර් 2012

8 ඔක්තෝබර් 2012

15 සැප්තැම්බර් 2012

8 අගෝස්තු 2012

3 ජූලි 2012

26 ජූනි 2012

27 අප්‍රේල් 2012

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ජිමී_වේල්ස්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි