පිටුවේ ඉතිහාසය

27 අප්‍රේල් 2021

13 පෙබරවාරි 2020

21 පෙබරවාරි 2016

4 දෙසැම්බර් 2015

19 දෙසැම්බර් 2013

20 අගෝස්තු 2013

25 අප්‍රේල් 2013

11 මාර්තු 2013

4 මාර්තු 2013

23 නොවැම්බර් 2012

12 අගෝස්තු 2012

5 ජූලි 2012

16 මැයි 2012

25 අප්‍රේල් 2012

11 දෙසැම්බර් 2011

24 ඔක්තෝබර් 2011

25 ජූලි 2011

16 ජූලි 2011

11 ජූලි 2011

20 ජූනි 2011

28 මැයි 2011

9 අප්‍රේල් 2011

1 අප්‍රේල් 2011

11 මාර්තු 2011

18 පෙබරවාරි 2011

17 පෙබරවාරි 2011

29 ජනවාරි 2011

28 සැප්තැම්බර් 2010

26 මැයි 2010

15 ජනවාරි 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ජ්‍යාමිතිය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි