පිටුවේ ඉතිහාසය

4 ජනවාරි 2021

10 දෙසැම්බර් 2020

2 අගෝස්තු 2017

15 සැප්තැම්බර් 2016

13 සැප්තැම්බර් 2016

11 මාර්තු 2013

3 සැප්තැම්බර් 2012

18 අගෝස්තු 2012

24 ජූනි 2012

15 ජූනි 2012

14 මැයි 2012

21 අප්‍රේල් 2012

7 අප්‍රේල් 2012

27 මාර්තු 2012

21 ජනවාරි 2012

20 ජනවාරි 2012

21 දෙසැම්බර් 2011

30 නොවැම්බර් 2011

8 ජූලි 2011

2 ජූලි 2011

22 ජූනි 2011

20 ජූනි 2011

16 ජූනි 2011

15 අගෝස්තු 2010

24 මැයි 2010

6 ජනවාරි 2010

15 දෙසැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/චිත්‍රය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි