පිටුවේ ඉතිහාසය

18 ඔක්තෝබර් 2021

11 මාර්තු 2013

4 මාර්තු 2013

27 ජූලි 2012

3 ජූලි 2012

21 මාර්තු 2012

27 ජනවාරි 2012

19 අගෝස්තු 2011

22 ජූනි 2011

15 ජූනි 2011

24 ජූනි 2010

17 ජනවාරි 2010

8 දෙසැම්බර් 2009

9 නොවැම්බර් 2009

17 ඔක්තෝබර් 2009

29 සැප්තැම්බර් 2009

18 අප්‍රේල් 2009

17 අප්‍රේල් 2009

12 අප්‍රේල් 2009

11 පෙබරවාරි 2009

7 පෙබරවාරි 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/චන්ද්‍ර_සූර්ය_දින_දසුන" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි