පිටුවේ ඉතිහාසය

24 දෙසැම්බර් 2020

8 ජූලි 2019

10 මාර්තු 2018

19 ජූලි 2017

9 අගෝස්තු 2016

29 ඔක්තෝබර් 2015

11 මාර්තු 2013

11 ජනවාරි 2013

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ගූගල්_නිෂ්පාදන" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි