පිටුවේ ඉතිහාසය

30 ඔක්තෝබර් 2020

17 සැප්තැම්බර් 2020

11 මාර්තු 2013

9 ඔක්තෝබර් 2012

5 සැප්තැම්බර් 2012

10 ජනවාරි 2012

30 ජූනි 2011

16 ජූනි 2011

5 පෙබරවාරි 2011

14 ජනවාරි 2011

26 මැයි 2010

26 මාර්තු 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ගුණෝත්තර_ශ්‍රේණි" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි