පිටුවේ ඉතිහාසය

11 මාර්තු 2013

28 පෙබරවාරි 2012

26 පෙබරවාරි 2012

13 දෙසැම්බර් 2011

30 නොවැම්බර් 2011

29 නොවැම්බර් 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ගිණුම්කරණ_ආචාරධර්ම" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි