පිටුවේ ඉතිහාසය

25 පෙබරවාරි 2021

14 ජනවාරි 2021

23 ඔක්තෝබර් 2020

22 ඔක්තෝබර් 2020

28 අප්‍රේල් 2020

3 ජූලි 2019

2 සැප්තැම්බර් 2016

2 දෙසැම්බර් 2015

16 ඔක්තෝබර් 2015

19 අප්‍රේල් 2015

9 ජූනි 2014

6 ජූනි 2014

31 මැයි 2014

4 ජූලි 2013

13 අප්‍රේල් 2013

25 මාර්තු 2013

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ගම්පොල" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි