පිටුවේ ඉතිහාසය

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/කෝර්ටිකොස්ටෙරොයිඩ" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි