පිටුවේ ඉතිහාසය

27 අගෝස්තු 2020

11 ජූලි 2020

20 මැයි 2020

17 මාර්තු 2020

6 ඔක්තෝබර් 2016

2 ජූනි 2016

29 දෙසැම්බර් 2015

28 දෙසැම්බර් 2015

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/කේටි_පෙරී" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි