පිටුවේ ඉතිහාසය

3 ඔක්තෝබර් 2017

16 මැයි 2017

29 ජූනි 2015

3 ජනවාරි 2015

11 මැයි 2014

11 මාර්තු 2013

15 පෙබරවාරි 2011

26 නොවැම්බර් 2010

18 නොවැම්බර් 2010

29 මැයි 2010

1 සැප්තැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/කිරිබත්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි