පිටුවේ ඉතිහාසය

25 අප්‍රේල් 2019

31 මාර්තු 2017

3 ජූලි 2015

14 සැප්තැම්බර් 2014

8 මාර්තු 2013

14 පෙබරවාරි 2013

19 ජනවාරි 2013

14 දෙසැම්බර් 2012

25 නොවැම්බර් 2012

8 නොවැම්බර් 2012

11 සැප්තැම්බර් 2012

18 අගෝස්තු 2012

5 අගෝස්තු 2012

29 ජූලි 2012

3 ජූලි 2012

17 ජූනි 2012

30 මැයි 2012

19 අප්‍රේල් 2012

7 අප්‍රේල් 2012

1 අප්‍රේල් 2012

25 මාර්තු 2012

24 මාර්තු 2012

31 ජනවාරි 2012

8 ජනවාරි 2012

20 සැප්තැම්බර් 2011

28 අගෝස්තු 2011

21 ජූලි 2011

6 ජූලි 2011

14 ජූනි 2011

22 මැයි 2011

20 මැයි 2011

19 මැයි 2011

4 මැයි 2011

2 මැයි 2011

7 අප්‍රේල් 2011

21 මාර්තු 2011

20 මාර්තු 2011

16 මාර්තු 2011

26 පෙබරවාරි 2011

1 පෙබරවාරි 2011

25 ජනවාරි 2011

7 ජනවාරි 2011

25 දෙසැම්බර් 2010

17 දෙසැම්බර් 2010

19 ඔක්තෝබර් 2010

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/කියුබාව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි