පිටුවේ ඉතිහාසය

18 සැප්තැම්බර් 2016

13 සැප්තැම්බර් 2015

29 අගෝස්තු 2014

26 අප්‍රේල් 2013

17 මාර්තු 2013

15 මාර්තු 2013

11 මාර්තු 2013

5 මාර්තු 2012

24 ඔක්තෝබර් 2011

21 ඔක්තෝබර් 2011

11 සැප්තැම්බර් 2011

4 ජූනි 2011

24 මැයි 2011

5 මැයි 2011

26 පෙබරවාරි 2011

7 සැප්තැම්බර් 2010

24 අගෝස්තු 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/කැල්සියම්_කාබනේට්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි