පිටුවේ ඉතිහාසය

24 මාර්තු 2021

15 මැයි 2015

11 පෙබරවාරි 2014

28 ජූනි 2013

11 මාර්තු 2013

29 ජනවාරි 2013

5 දෙසැම්බර් 2012

15 ජූලි 2012

29 ජූනි 2012

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/කැරට්_(අල_වර්ගය)" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි