පිටුවේ ඉතිහාසය

5 මැයි 2019

25 අප්‍රේල් 2019

29 මාර්තු 2016

30 දෙසැම්බර් 2015

29 ඔක්තෝබර් 2015

22 නොවැම්බර් 2014

2 සැප්තැම්බර් 2014

31 මැයි 2014

8 මාර්තු 2013

21 ජූලි 2011

18 ජූලි 2010

27 අප්‍රේල් 2010

16 මැයි 2008

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/කැනඩාව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි