පිටුවේ ඉතිහාසය

11 මාර්තු 2013

3 මාර්තු 2013

26 ජනවාරි 2013

16 දෙසැම්බර් 2012

1 දෙසැම්බර් 2012

9 නොවැම්බර් 2012

19 ඔක්තෝබර් 2012

9 ජූලි 2012

8 ජූලි 2012

3 අප්‍රේල් 2012

21 මාර්තු 2012

22 ජනවාරි 2012

29 සැප්තැම්බර් 2011

25 සැප්තැම්බර් 2011

10 අගෝස්තු 2010

26 මැයි 2010

16 දෙසැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/කැටයම්_ගලින්_නෙලන_ලද" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි