පිටුවේ ඉතිහාසය

11 මාර්තු 2013

24 ජනවාරි 2013

10 ඔක්තෝබර් 2012

8 ඔක්තෝබර් 2012

16 සැප්තැම්බර් 2012

26 අප්‍රේල් 2012

8 පෙබරවාරි 2012

10 ජනවාරි 2012

3 ඔක්තෝබර් 2011

8 සැප්තැම්බර් 2011

28 අගෝස්තු 2011

12 ජූලි 2011

20 මැයි 2011

24 අප්‍රේල් 2011

24 පෙබරවාරි 2011

27 නොවැම්බර් 2010

14 නොවැම්බර් 2010

26 මැයි 2010

7 පෙබරවාරි 2010

17 දෙසැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/කාමෝද්දීපන_චිත්‍රපට" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි