පිටුවේ ඉතිහාසය

5 ජනවාරි 2021

24 දෙසැම්බර් 2020

20 නොවැම්බර් 2013

11 මාර්තු 2013

26 සැප්තැම්බර් 2012

28 අගෝස්තු 2012

26 අගෝස්තු 2012

24 ජූනි 2012

6 ජූනි 2012

5 ජූනි 2012

15 මැයි 2012

7 මාර්තු 2012

20 පෙබරවාරි 2012

22 ජනවාරි 2012

19 ජනවාරි 2012

28 නොවැම්බර් 2011

25 නොවැම්බර් 2011

14 සැප්තැම්බර් 2011

30 මැයි 2010

31 දෙසැම්බර් 2009

15 දෙසැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/කාබනික_ගොවිතැන්කරණය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි