පිටුවේ ඉතිහාසය

4 ජනවාරි 2021

9 දෙසැම්බර් 2020

1 අගෝස්තු 2018

17 සැප්තැම්බර් 2016

1 සැප්තැම්බර් 2016

30 ඔක්තෝබර් 2015

3 ඔක්තෝබර් 2015

11 මාර්තු 2013

9 නොවැම්බර් 2012

5 ඔක්තෝබර් 2012

21 සැප්තැම්බර් 2012

18 සැප්තැම්බර් 2012

19 ජූනි 2012

30 අප්‍රේල් 2012

18 පෙබරවාරි 2012

4 පෙබරවාරි 2012

1 දෙසැම්බර් 2011

30 නොවැම්බර් 2011

27 නොවැම්බර් 2011

4 නොවැම්බර් 2011

22 ඔක්තෝබර් 2011

26 අගෝස්තු 2011

16 ජූනි 2011

7 ජූනි 2011

4 ජූනි 2011

18 මාර්තු 2011

6 මාර්තු 2011

28 පෙබරවාරි 2011

26 පෙබරවාරි 2011

23 පෙබරවාරි 2011

15 පෙබරවාරි 2011

25 නොවැම්බර් 2010

10 නොවැම්බර් 2010

12 සැප්තැම්බර් 2010

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/කාබන්_ඩයොක්සයිඩ්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි