පිටුවේ ඉතිහාසය

25 අප්‍රේල් 2019

17 ජූනි 2016

13 ජූනි 2015

10 ඔක්තෝබර් 2013

26 අගෝස්තු 2011

21 ජූලි 2011

19 ජූලි 2011

19 අප්‍රේල් 2011

12 මාර්තු 2011

14 නොවැම්බර් 2010

23 මැයි 2010

29 අප්‍රේල් 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/කාටාර්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි