පිටුවේ ඉතිහාසය

2 පෙබරවාරි 2020

10 ජූනි 2019

1 මැයි 2019

30 ජූනි 2016

10 ජූලි 2014

6 ජූනි 2014

11 මාර්තු 2013

1 පෙබරවාරි 2013

25 ජනවාරි 2013

24 ජනවාරි 2013

27 දෙසැම්බර් 2012

19 දෙසැම්බර් 2012

30 නොවැම්බර් 2012

16 සැප්තැම්බර් 2012

28 අගෝස්තු 2012

4 ජූනි 2010

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ක්‍ෂය_රෝගය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි