පිටුවේ ඉතිහාසය

18 ජූලි 2017

23 මාර්තු 2016

27 මැයි 2014

7 මාර්තු 2013

5 මාර්තු 2012

17 ජනවාරි 2012

14 දෙසැම්බර් 2011

9 ඔක්තෝබර් 2011

2 අගෝස්තු 2011

23 ජූනි 2011

6 ජූනි 2011

30 මැයි 2011

26 පෙබරවාරි 2011

14 නොවැම්බර් 2010

15 අප්‍රේල් 2010

2 පෙබරවාරි 2010

28 ජනවාරි 2010

29 මැයි 2009

21 අප්‍රේල් 2009

1 ඔක්තෝබර් 2008

20 අගෝස්තු 2008

6 අගෝස්තු 2008

31 මාර්තු 2008

පැරණි 50
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ක්‍රෙඩිට්_කාඩ්පත" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි