පිටුවේ ඉතිහාසය

7 මාර්තු 2013

24 ජූලි 2012

16 ජූනි 2012

17 මැයි 2012

16 ජනවාරි 2012

13 ජනවාරි 2012

13 දෙසැම්බර් 2011

25 සැප්තැම්බර් 2011

5 ජූනි 2011

15 මැයි 2010

26 පෙබරවාරි 2010

28 මැයි 2009

18 දෙසැම්බර් 2008

17 දෙසැම්බර් 2008

7 ඔක්තෝබර් 2008

29 මැයි 2008

10 මැයි 2008

18 පෙබරවාරි 2008

18 ජනවාරි 2008

7 ජනවාරි 2008

3 ජනවාරි 2008

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ක්‍රිපූ_800_ගණන්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි