පිටුවේ ඉතිහාසය

7 මාර්තු 2013

24 ජූලි 2012

14 ජූනි 2012

3 මැයි 2012

16 ජනවාරි 2012

13 ජනවාරි 2012

13 දෙසැම්බර් 2011

25 සැප්තැම්බර් 2011

13 ජූලි 2011

4 ජූනි 2011

12 දෙසැම්බර් 2010

21 ඔක්තෝබර් 2010

15 මැයි 2010

25 පෙබරවාරි 2010

22 මාර්තු 2009

21 මාර්තු 2009

19 නොවැම්බර් 2008

7 ඔක්තෝබර් 2008

1 ඔක්තෝබර් 2008

29 මැයි 2008

17 මැයි 2008

14 මැයි 2008

26 පෙබරවාරි 2008

12 පෙබරවාරි 2008

7 ජනවාරි 2008

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ක්‍රිපූ_1009_-_1100_දශකය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි