පිටුවේ ඉතිහාසය

21 දෙසැම්බර් 2015

11 මාර්තු 2013

14 පෙබරවාරි 2013

9 පෙබරවාරි 2013

6 ඔක්තෝබර් 2012

28 අගෝස්තු 2012

19 අගෝස්තු 2012

24 ජූනි 2012

5 අප්‍රේල් 2012

5 මාර්තු 2012

10 පෙබරවාරි 2012

6 පෙබරවාරි 2012

11 ඔක්තෝබර් 2011

16 සැප්තැම්බර් 2011

20 අගෝස්තු 2011

13 අගෝස්තු 2011

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/කර්නලය_(පරිගණක)" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි