පිටුවේ ඉතිහාසය

24 පෙබරවාරි 2019

5 සැප්තැම්බර් 2017

16 දෙසැම්බර් 2015

11 මාර්තු 2013

16 ඔක්තෝබර් 2012

8 ඔක්තෝබර් 2012

11 සැප්තැම්බර් 2012

21 අගෝස්තු 2012

2 ජූලි 2011

27 ජූනි 2011

24 ජූනි 2011

16 මාර්තු 2011

8 නොවැම්බර් 2010

5 ඔක්තෝබර් 2010

29 අගෝස්තු 2010

13 ජූනි 2010

26 මැයි 2010

15 ජනවාරි 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ඖෂධ_සංයෝජනය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි