පිටුවේ ඉතිහාසය

11 සැප්තැම්බර් 2020

29 අගෝස්තු 2016

18 අප්‍රේල් 2015

11 මාර්තු 2013

21 ජනවාරි 2013

15 ජූනි 2012

28 මාර්තු 2012

12 මාර්තු 2012

22 ජනවාරි 2012

5 දෙසැම්බර් 2011

26 නොවැම්බර් 2011

22 අගෝස්තු 2011

27 ජනවාරි 2011

26 ජනවාරි 2011

16 ජනවාරි 2011

3 ජනවාරි 2011

26 දෙසැම්බර් 2010

10 නොවැම්බර් 2010

2 නොවැම්බර් 2010

26 මැයි 2010

19 මාර්තු 2010

6 ජනවාරි 2010

18 දෙසැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ඕම්_නියමය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි