පිටුවේ ඉතිහාසය

11 මාර්තු 2013

5 මාර්තු 2012

25 ජනවාරි 2012

29 දෙසැම්බර් 2011

11 මැයි 2011

3 මැයි 2011

3 පෙබරවාරි 2011

11 ජනවාරි 2011

17 සැප්තැම්බර් 2010

19 අගෝස්තු 2010

11 ජූලි 2010

15 මැයි 2010

14 මැයි 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ඕම්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි