පිටුවේ ඉතිහාසය

12 මාර්තු 2017

10 ජනවාරි 2017

12 අගෝස්තු 2015

11 මාර්තු 2013

30 ජනවාරි 2013

25 නොවැම්බර් 2012

7 නොවැම්බර් 2011

15 ජූනි 2011

22 ජනවාරි 2011

17 දෙසැම්බර් 2010

26 මැයි 2010

16 දෙසැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ඔල්මෙක්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි