පිටුවේ ඉතිහාසය

23 මැයි 2022

20 මැයි 2022

20 ජූනි 2021

4 මැයි 2021

5 පෙබරවාරි 2021

25 අප්‍රේල් 2019

23 සැප්තැම්බර් 2016

28 අගෝස්තු 2016

17 පෙබරවාරි 2016

30 මැයි 2014

7 අප්‍රේල් 2014

27 මාර්තු 2014

15 අප්‍රේල් 2013

5 මාර්තු 2013

30 නොවැම්බර් 2011

7 නොවැම්බර් 2010

28 මැයි 2010

6 ජනවාරි 2010

16 දෙසැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/ඒබ්‍රහම්_ලින්කන්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි