පිටුවේ ඉතිහාසය

10 සැප්තැම්බර් 2020

15 ජූනි 2019

8 ජනවාරි 2017

26 අගෝස්තු 2016

19 මැයි 2015

31 ඔක්තෝබර් 2014

14 අප්‍රේල් 2014

12 මැයි 2013

15 මාර්තු 2013

11 මාර්තු 2013

23 පෙබරවාරි 2013

15 ජනවාරි 2013

13 ජනවාරි 2013

25 නොවැම්බර් 2012

18 නොවැම්බර් 2012

2 සැප්තැම්බර් 2012

16 අගෝස්තු 2012

10 අගෝස්තු 2012

7 මැයි 2012

18 මාර්තු 2012

28 නොවැම්බර් 2011

22 නොවැම්බර් 2011

30 සැප්තැම්බර් 2011

16 සැප්තැම්බර් 2011

1 සැප්තැම්බර් 2011

27 මාර්තු 2011

24 ඔක්තෝබර් 2010

5 ජූනි 2010

23 මැයි 2010

25 අප්‍රේල් 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/එරිස්_(වාමන_ග්‍රහලෝකය)" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි