පිටුවේ ඉතිහාසය

13 අගෝස්තු 2020

21 නොවැම්බර් 2019

12 අප්‍රේල් 2017

27 අගෝස්තු 2016

10 දෙසැම්බර් 2014

22 නොවැම්බර් 2014

20 නොවැම්බර් 2014

28 නොවැම්බර් 2013

23 නොවැම්බර් 2013

21 නොවැම්බර් 2013

11 මාර්තු 2013

14 පෙබරවාරි 2013

16 පෙබරවාරි 2012

29 ජනවාරි 2012

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/එම්.ඩී._බන්ඩා" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි