පිටුවේ ඉතිහාසය

15 ජනවාරි 2022

20 පෙබරවාරි 2021

7 ජූලි 2020

21 නොවැම්බර් 2019

14 ජූනි 2018

24 ජූලි 2016

27 ජූලි 2014

21 මැයි 2014

21 නොවැම්බර් 2013

29 ජූනි 2013

15 ජූලි 2012

13 පෙබරවාරි 2011

4 සැප්තැම්බර් 2010

20 අගෝස්තු 2010

19 අගෝස්තු 2010

1 අගෝස්තු 2010

12 මැයි 2010

9 දෙසැම්බර් 2009

3 දෙසැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/එච්.ආර්._ජෝතිපාල" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි