පිටුවේ ඉතිහාසය

27 මැයි 2020

25 අප්‍රේල් 2019

5 ජනවාරි 2017

5 ජූනි 2014

22 අප්‍රේල් 2013

5 දෙසැම්බර් 2011

8 දෙසැම්බර් 2010

16 ජූලි 2010

28 මැයි 2010

6 ජනවාරි 2010

14 දෙසැම්බර් 2009

9 නොවැම්බර් 2009

11 ජනවාරි 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/එංගලන්තය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි