පිටුවේ ඉතිහාසය

4 සැප්තැම්බර් 2016

20 දෙසැම්බර් 2015

2 සැප්තැම්බර් 2015

17 සැප්තැම්බර් 2014

20 පෙබරවාරි 2014

21 ජනවාරි 2014

20 ජනවාරි 2014

18 දෙසැම්බර් 2013

14 දෙසැම්බර් 2013

26 නොවැම්බර් 2013

21 නොවැම්බර් 2013

2 අප්‍රේල් 2013

26 පෙබරවාරි 2011

5 නොවැම්බර් 2010

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/උපේක්ෂා_ස්වර්ණමාලි" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි