පිටුවේ ඉතිහාසය

3 ජනවාරි 2021

12 දෙසැම්බර් 2020

12 මාර්තු 2018

11 මාර්තු 2013

22 අගෝස්තු 2012

14 අගෝස්තු 2012

29 සැප්තැම්බර් 2011

27 ජූනි 2011

10 නොවැම්බර් 2010

29 අගෝස්තු 2010

26 මැයි 2010

7 පෙබරවාරි 2010

13 දෙසැම්බර් 2009

9 සැප්තැම්බර් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/උපත්_අනුපාතිකය" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි