පිටුවේ ඉතිහාසය

9 පෙබරවාරි 2016

16 දෙසැම්බර් 2015

12 අගෝස්තු 2015

31 අගෝස්තු 2014

11 මාර්තු 2013

23 ජනවාරි 2012

5 ජූලි 2011

2 ජූලි 2011

26 පෙබරවාරි 2011

20 අගෝස්තු 2010

11 මැයි 2009

19 අප්‍රේල් 2009

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/උද්‍යාන_විද්‍යාව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි