පිටුවේ ඉතිහාසය

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/උදවු:Introduction_to_referencing_with_Wiki_Markup/3" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි