පිටුවේ ඉතිහාසය

15 සැප්තැම්බර් 2015

14 සැප්තැම්බර් 2015

2 සැප්තැම්බර් 2015

19 සැප්තැම්බර් 2014

25 අප්‍රේල් 2014

6 සැප්තැම්බර් 2013

30 ජූනි 2013

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:History/උදවු:සබැඳි" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි